Om projektet

Baggrund

Som en del af indsatsen omkring *Cirkus Naturligvis, er det planen at levere et digitalt undervisningstema hvert år i de fem år fra 2017-2021, Novo Nordisk Fondens bevilling løber. Det er intentionen at tage et tidsvarende og relevant tema op, og formidle det på en måde der indbyder til fordybelse og praktisk eksperimentelt arbejde på den enkelte skole. Cirkus Naturligvis indsats ude på skolerne har en geografisk og kapacitetsmæssig begrænsning. Det vil digitale læringsmidler kunne kompensere for i nogen grad.

Indhold

Bakterierne i dit liv handler om hvordan dit samliv fungerer med mere end 500 forskellige bakteriearter i dine tarme og uden på din krop. Nogle af dine bakterier nogle har indgået en slags våbenhvile med dig og indgår i samarbejde og handler med din krop. En gang imellem kommer det også til åben kamp, Og alt det her foregår hver eneste dag uden du nødvendigvis opdager det. Materialet er delt op i to forskellige undertemaer, Bakterierne i din krop og Bakterierne i din mad.

Bakterierne i din krop tager dig med på en kort tur til bakterierne i din tarm som er med til at udvikle dit immunsystem til at klare næsten alle udfordringer det kommer til at møde på sin vej igennem livet. Bakterierne i din mad sætter fokus på hvordan mikroorganismer kan gøre din mad både sundere og mere velsmagende.

Formål og målsætning

Formålet med materialet er at skabe opmærksomhed omkring et fagligt emne der kan benyttes af grundskolens ældste elever, som afsæt for projektarbejde på tværs af naturfagene. Det kan eventuelt fungere som inspiration til et projekt der kan benyttes til den fællesfaglige naturfagsprøve til 9. klasses afgangsprøve.

Målsætningen er at bringe mikrobiologien i spil, både i en sundhedsfaglig og i en anvendelsesorienteret naturfaglig kontekst. Således kan tilgangen til temaet opleves flerfaglig og uden synlige skel mellem de forskellige særfaglige kompetencer der bringes i spil fra biologi, fysik/kemi og geografi. I det omfang eleverne har adgang til faget madkundskab i de ældste klasser vil det også give mening at inddrage dette, inklusiv faglokalet.

Målgruppe

Vi har valgt at målrette materialet, opgaver og forsøg til de ældste elever i grundskolen. Optimalt er det 8. og 9. klasse, og i nogen grad også 7. klasse der vil kunne benytte materialet.

Samarbejdspartnere og finansiering

Materialet er blevet udviklet af SCIENCE Skoletjeneste og Cirkus Naturligvis på Københavns Universitet. Dette er sket i samarbejde med forskere fra Biologisk Institut, Institut for Fødevarevidenskab og medarbejdere fra SCIENCE Ledelse og Kommunikation.

De tre animationsfilm er produceret af Thumblehead Productions i tæt samarbejde med Animationsskolen i Viborg, der hører under Via University College.

Bakterierne i dit liv er udviklet og produceret med midler fra Novo Nordisk Fonden og Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Via University College har ligeledes bidraget til finansieringen af de tre animationsfilm.

Tak

En stor tak til alle de forskere på SCIENCE, kolleger i SCIENCE ledelse og Kommunikation, studentermedarbejdere i Cirkus Naturligvis, fonde og samabejdspartnere der har været med til at få dette materiale i vej.

Desuden skal der lyde en kæmpe tak fra VIA University College for samarbejdet omkring filmudvikling og produktion.

En særlig tak skal lyde til Frederik Bendix for det store offer han personligt har bragt ved filmoptagelsen af "sådan spises surstrømming".

Torben Ingerslev Roug
Leder af SCIENCE skoletjeneste og Cirkus Naturligvis

*Cirkus Naturligvis er et løbende program der er bygget op omkring en målrettet formidlings- og undervisningsindsats til grundskolens naturfag ude på skolerne fra Københavns Universitet