Symbiose - generelt

Tilbage til "Bakterierne i dit liv"

Symbiose er et ord som kan opdeles i to: sym og bios. Sym betyder sammen og bios betyder liv, altså sam – liv. Når to forskellige organismer/arter lever sammen, og giver noget til hinanden, betyder det at de lever i symbiose. Fænomenet kan derfor foregå imellem for eksempel to forskellige arter af planter, et dyr og en plante, en svamp og et dyr eller sågar en bakterie og et dyr - der er ingen grænser her. Faktisk er sidstnævnte den mest udbredte form for symbiose, da vi for eksempel i vores tarme hver især kan have op til hundredevis af forskellige arter af bakterier, afhængigt af hvor i verden vi er opvokset.

Ingredienserne i en symbiose

I en symbiose indgår en vært og en symbiont. Værten er i reglen den større af de to organismer, og symbionten den mindre. Hvis symbiosen har en positiv effekt for værten kaldes den for mutualistisk, hvis den ikke har nogen effekt for værten kaldes fænomenet for kommensalistisk, og hvis effekten er negativ for værten kaldes det parasitisk.

Samspillet mellem vært og symbiont kan udspille sig som forskellige former for symbiose

Symbionts effekt på værten:

Positiv = mutualistisk

Ingen effekt = kommensalistisk

Negativ = parasitisk

I de følgende afsnit om symbiose kommer vi nærmere ind på hvad de forskellige former for symbioser indebærer, og giver eksempler fra naturen omkring os.

Tilbage til "Bakterierne i dit liv"